Přeskočit navigaci.

Ubytovací řád

Je naším přáním, abyste byli s pobytem u nás spokojeni. Proto Vás prosíme o dodržování následujících zásad:

 • Ubytovaný klient je povinen se při příjezdu prokázat platným průkazem totožnosti a předat ubytovateli jmenný seznam všech ubytovaných, včetně dat narození, u dětí do 15ti let včetně osoby odpovědné za dohled a doprovod.
 • Klient je povinen zaplatit ubytovateli cenu za ubytování dle platného ceníku zvýšenou o místní poplatek dle vyhlášky města Blanska nejpozději v den nástupu k ubytování.
 • Pokud není dohodnuto jinak pobyt začíná ve 14:00 hodin prvního ubytovacího dne a končí v den odjezdu v 10:00 hodin.
 • Ubytování s domácím zvířetem v apartmánu není povoleno.
 • Je zakázáno kouření v apartmánu a všech prostorách RD.
 • Klient je povinen uhradit každou ztrátu nebo poškození inventáře způsobené během jeho pobytu v apartmánu. Úplnost inventáře bude zkontrolována při předávání apartmánu v den příjezdu a v den odjezdu. Případná  způsobená škoda bude uhrazena hotově před opuštěním apartmánu, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.
 • Ubytovaný klient je povinen předem zaregistrovat veškeré osoby, které využijí apartmánu k přenocování, v opačném případě bude účtována pokuta ve výši 500,– Kč / noc.
 • Je zakázáno jakkoliv přemisťovat nábytek a vybavení v pokoji či mimo něj. Dále provádět jakékoli opravy nebo úpravy na vybavení a instalaci apartmánu.
 • Veškeré vzniklé poruchy je klient povinen bezodkladně nahlásit ubytovateli.
 • Ubytovaný souhlasí, že do apartmánu po dobu jeho ubytování má právo vstoupit ubytovatel za účelem úklidu, údržby nebo v případě vzniku nestandardní situace.
 • V den nástupu k ubytování budou klientovi předány klíče od hlavního vchodu a apartmánu, v případě ztráty klíčů bude ubytovateli zaplacena náhrada škody ve výši 1000,– Kč.
 • Ubytovanému klientu je k dispozici internetové připojení, není ovšem dovoleno stahování velkých souborů, filmů, hudby apod. ani navštěvování placených internetových stránek. V případě nedodržení tohoto zákazu bude ubytovanému klientu přeúčtováno vzniklé finanční plnění.
 • V apartmánu jsou umístěny nádoby na třídění odpadu, ubytovatel žádá ubytované klienty aby tyto správným způsobem využívali.
 • Před každým odchodem je ubytovaný klient povinen zkontrolovat správné uzavření oken a dveří. V případě ztráty ubytovatel nezodpovídá za cennosti a peníze zanechané na pokoji.
 • V době od 22,00 do 6,00 je ubytovaný povinen dodržovat noční klid
 • Ubytovaný klient má povinnost dodržovat tento ubytovací řád od okamžiku kdy si pronajal apartmán. V případě závažného porušení má ubytovatel právo odstoupit od smlouvy a klientovo ubytovaní ukončit.
Fotografie

 

obyvaci-mistnost-nahled koupelna-nahled kuchyn-nahled loznice-nahled

Kontakt

Gabriela Ellingerová
Rožmitálova 772/34
678 01 Blansko

e-mail: info@ge-ucetnictvi.cz
Tel./fax: 516 417 954
mobil: 606 543 657

IČ: 757 25 088
Zapsaná v Živnostenském rejstříku
od 21.6.2004.

Nabízíme Vám také: